รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 
ประกาศโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 
   ด้วยโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยามีกองทุนการศึกษาสำหรับศิษย์เก่าที่มีความตั้งใจในการเรียนและมีความประพฤติดี เพื่อเป็นการส่งเสริมความตั้งใจในการเรียนและความประพฤติของนักเรียน โรงเรียนขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยศิษย์เก่ามารับทุนการศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน  2566 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนการศึกษาของศิษย์เก่า  ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถตรวจสอบได้ที่ลิงค์นี้ 

โดยทางโรงเรียนได้กำหนดเกณฑ์ในการรับมอบทุนดังลิงค์นี้
 
 
 
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries