การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565

การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ปลายปี ปีการศึกษา 2565

 

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries