เนื้อหา

บันทึกวิดีโอการสอนผ่าน Zoom (ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2)

 

บันทึกวิดีโอการสอนผ่าน Zoom

          ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

  

 *** ขณะนี้ได้ลงวิดีโอการสอนย้อนหลังถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  ***


วิดีโอการสอนย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 2:     

-อนุบาล 1-      -อนุบาล 2-       -อนุบาล 3-     

-ประถม 1-      -ประถม 2-      -ประถม 3-       -ประถม 4-        -ประถม 5-         -ประถม 6-


 

 

ระดับชั้นอนุบาล 1

สัปดาห์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

[กลับด้านบน] 

 

 

ระดับชั้นอนุบาล 2

สัปดาห์ที่  29-30 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่  22-26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่15-19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

 

[กลับด้านบน] 

 

ระดับชั้นอนุบาล 3

สัปดาห์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

 

[กลับด้านบน] 

 


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สัปดาห์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

 

[กลับด้านบน] 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สัปดาห์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

 

[กลับด้านบน] 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สัปดาห์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

 

[กลับด้านบน] 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สัปดาห์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

 

[กลับด้านบน] 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สัปดาห์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564
 
สัปดาห์ที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 8-12พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

 

[กลับด้านบน] 

 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สัปดาห์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564
 
สัปดาห์ที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 [กลับด้านบน]