เนื้อหา

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - ประถม 6 ปีการศึกษา2564

          ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ในการเข้าเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม ให้นักเรียนใส่ชื่อตามแบบดังต่อไปนี้
"เลขที่ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องใส่นามสกุล) ชั้น"    เช่น 15 ภาวิดา Pavida ป.2/1  เพื่อความสะดวกสำหรับคุณครูและ Teacher ในการเรียกนักเรียนถามตอบ
ซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบเลขที่ และชื่อภาษาอังกฤษของตนเองได้จากรายชื่อที่แนบนี้ (คลิกดูรายชื่อ)