เนื้อหา

การเรียนออนไลน์ประถม (มิถุนายน 2564)

การเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษา 2-6

 

                      ในการเรียนการสอนออนไลน์ ครูใช้ Google Classroom เป็นเสมือนห้องเรียน ซึ่งใน Google Classroom จะประกอบด้วยห้องเรียนย่อย แบ่งเป็นรายวิชา เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่ครูได้นำเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชาใส่ลงไปในห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและทำงานด้วยตนเองในช่วงเวลาไหนของวันก็ได้ใน Google Classroom (แนะนำให้แบ่งงานทำทุกวันสม่ำเสมอ)  

                      ในทุกสัปดาห์ของทุกรายวิชา นักเรียนจะพบครูออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นการสอนสด ทบทวนเนื้อหาของแต่ละสัปดาห์ และ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามตอบปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับบทเรียน โดยให้นักเรียนเลือกเข้า Zoom ตามเวลาของห้องเรียนตนเอง ตามตารางสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom ด้านล่าง (หมายเหตุ ถ้านักเรียนไม่สะดวกเข้าตามเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะลงวิดีโอบันทึกการสอนผ่าน Zoom ลงที่เว็บไซต์โรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถมาเปิดดูย้อนหลังได้) 

 

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.2

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.3

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.4

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.5

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.6

 

 

 

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับนักเรียนประถม คลิกอ่านคู่มือด้านล่าง  

                 คู่มือ Google Classroom                         คู่มือ Zoom