เนื้อหา

ชั้นเรียนออนไลน์อนุบาลและประถม1 (มิถุนายน 2564)

 

การเข้าเรียนออนไลน์ของชั้นอนุบาลและประถม1
 (มิถุนายน 2564)

สำหรับชั้นอนุบาล และประถม 1 ในการโหลดใบงาน หรือ พบครูออนไลน์ (Zoom) ให้ไปคลิกในลิงค์ต่าง ๆ จากตารางสอนได้เลย

 การพบครูออนไลน์ (Zoom) เข้าได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดในตารางสอนเท่านั้น โดยให้เข้าก่อนเวลาเริ่ม 5-10 นาที และถ้าเข้าไม่ทันการสอนสดในช่วงพบครูออนไลน์จะมีวีดีโอลงย้อนหลังให้จากการสอนภายในสองวันถัดไป

 

        - อนุบาล 1 คลิกที่นี่

        - อนุบาล 2 คลิกที่นี่

        - อนุบาล 3 คลิกที่นี่

        - ประถม 1 คลิกที่นี่