เนื้อหา

บันทึกวิดีโอการสอนผ่าน Zoom (มิถุนายน 2564)

 

บันทึกวิดีโอการสอนผ่าน Zoom

1 - 25 มิถุนายน 2564

      *** ขณะนี้ได้ลงวิดีโอการสอนย้อนหลังถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564  ***

ระดับชั้นอนุบาล 1

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14- 18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ระดับชั้นอนุบาล 2

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ระดับชั้นอนุบาล 3

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่21-25 มิถุนายน 2564

กิจกรรมนันทนาการ

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564

 


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25  มิถุนายน 2564

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564