เนื้อหา

บันทึกวิดีโอการสอนผ่าน Zoom (มิถุนายน 2564)

บันทึกวิดีโอการสอนผ่าน Zoom

          ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

      *** ขณะนี้ได้ลงวิดีโอการสอนย้อนหลังถึงวันที่  15 กันยายน 2564  ***

ระดับชั้นอนุบาล 1

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14- 18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 28-30 มิถุนายนและ 1-2 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่  5-9 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่  12-16 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่  19-23 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่  26-30 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่  2-6 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่  9-13 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 16-20 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 23-27 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 30-31 สิงหาคม  - 1-3 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่  6-10 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่  13-17 กันยายน 2564

ระดับชั้นอนุบาล 2

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 28-30 มิถุนายนและ 1-2 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 26-30 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 2-6 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 9-13 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่16-20 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 23-27 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 30-31 สิงหาคม  - 1-3 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่  6- 10 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่  13-17 กันยายน 2564

ระดับชั้นอนุบาล 3

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่21-25 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่28-30 มิถุนายนและ 1-2 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 26-30 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 2-6 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 9-13 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 16-20 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 23-27 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 30-31 สิงหาคม  - 1-3 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่ 6-10 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่ 13-17 กันยายน 2564

กิจกรรมนันทนาการ

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564

 


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25  มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 28-30  มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 26-30 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 2-6 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 9-13 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 16-20 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 23-27 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 30-31 สิงหาคม  - 1-3 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่ 6-10กันยายน 2564
สัปดาห์ที่ 13-17กันยายน 2564

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 28-30 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม2564
สัปดาห์ที่  5-9 กรกฎาคม2564
สัปดาห์ที่  12-16 กรกฎาคม2564
สัปดาห์ที่ 19-23 กรกฎาคม2564
สัปดาห์ที่ 26-30 กรกฎาคม2564
สัปดาห์ที่ 2-6 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 9-13 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 16-20 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 23-27 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 30-31 สิงหาคม  - 1-3 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่ 6-10 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่ 13-17 กันยายน 2564

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 28-30 มิถุนายนและ 1-2 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่  5-9 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 26-30 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่ 2-6 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 9-13 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 16-20 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 23-27 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 30-31 สิงหาคม  - 1-3 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่  6-10 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่ 13-17 กันยายน 2564

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 28-30 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่  5-9 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่  12-16 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่  19-23 กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่  26-30กรกฎาคม 2564
สัปดาห์ที่  2-6 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่  9-13 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่  16-20  สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่  23-27  สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 30-31 สิงหาคม  - 1-3 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่  6-10 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่  13-17 กันยายน 2564

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สัปดาห์ที่ 1-4 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 7-11 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 28-30 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564

 

 

สัปดาห์ที่ 26-30 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 2-6 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 9-13  สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 16-20  สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 23-29  สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 30สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่ 6-10 กันยายน 2564
สัปดาห์ที่ 13-17 กันยายน 2564

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สัปดาห์ที่ 14-18 มิถุนายน 2564
สัปดาห์ที่ 21-25 มิถุนายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 28-30 มิถุนายนและ 1-2 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 26-30 กรกฎาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 2-6 สิงหาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 9-13 สิงหาคม 2564

 

สัปดาห์ที่ 16-20 สิงหาคม 2564
สัปดาห์ที่ 23-29  สิงหาคม 2564

 

 

สัปดาห์ที่ 30สิงหาคม - 2 กันยายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 6-10 กันยายน 2564

 

สัปดาห์ที่ 13-17 กันยายน 2564