เนื้อหา

เตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา “อยู่ที่บ้าน..ก็เรียนได้”

 

การเรียนรู้ในระดับอนุบาลและประถม 1 จะใช้วิธีการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน

1. การอัพโหลดไฟล์หรือลิงค์ ที่เว็บไซด์โรงเรียน www.pongsuwan.org 

2. การสอนสดผ่าน Zoom โดยสามามารถดูตารางสอนสด ที่เว็บไซด์โรงเรียน 

 

 

การเรียนรู้ในระดับประถม 2-6 จะใช้วิธีการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน

1. ระบบ Google Classroom ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้จากคลิปวิดีโอ ทำใบงาน ถาม-ตอบปัญหาในบทเรียน แล้วส่งใบงานกลับมาให้ครูตรวจเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งคุณครูสามารถเก็บใบงานของนักเรียนไว้เป็นข้อมูลได้ โดยนักเรียนดูรหัสเข้าห้องเรียน ที่เว็บไซด์โรงเรียน www.pongsuwan.org 

2. โปรแกรม Zoom สำหรับการสอนสดระหว่างครูและนักเรียน โดยดูตารางสอนสด ที่เว็บไซด์โรงเรียน 

 

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถศึกษาวิธีการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับนักเรียนประถม คลิกอ่านคู่มือด้านล่าง  

                 คู่มือ Google Classroom (สำหรับนักเรียนประถม)

                         คู่มือ Zoom (สำหรับนักเรียนอนุบาล และ ประถม)  

** มีปัญหาการใช้งานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 090 972 4150 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 9:00 – 15:00 น.) **