เนื้อหา

ชั้นเรียนออนไลน์อนุบาล

 

การเข้าเรียนออนไลน์อนุบาล
 (25 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2563)

สำหรับอนุบาล ในการเข้าดูคลิป หรือ พบครูออนไลน์ (Zoom) ให้ไปคลิกในลิงค์ต่าง ๆ จากตารางสอนได้เลย

 การพบครูออนไลน์ (Zoom) เข้าได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดในตารางสอนเท่านั้น โดยให้เข้าก่อนเวลาเริ่ม 5-10 นาที และถ้าเข้าไม่ทันการสอนสดในช่วงพบครูออนไลน์จะมีวีดีโอลงย้อนหลังให้จากการสอนในวันถัดไป

 

หมายเหตุ  วันพุธที่ 3 มิถุนายน งดสอนสดผ่าน Zoom เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี