เนื้อหา

ตารางสอน

 

ตารางสอนการเรียนออนไลน์
 (25 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2563)

ตารางสอนมีไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับนักเรียนในการจัดตารางการเรียนและการทำงานของนักเรียนที่บ้าน ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

เฉพาะการสอนสดผ่าน Zoom ของแต่ละรายวิชาเป็นช่วงที่นักเรียนต้องมาเรียนให้ตรงเวลาที่กำหนดในตารางสอน โดยเข้ามาก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 5 นาที หากนักเรียนไม่สะดวกเข้าเรียนในช่วงเวลาสอนสด นักเรียนสามารถดูคลิปบันทึกการสอนย้อนหลังได้

สำหรับอนุบาลจะลงไว้ในตารางสอน และสำหรับประถมจะลงไว้ใน Google Classroom 

 

หมายเหตุ  วันพุธที่ 3 มิถุนายน งดสอนสดผ่าน Zoom เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี