เนื้อหา

การเข้าทดลองใช้ห้องเรียนออนไลน์

การเข้าทดลองใช้ระบบเรียนออนไลน์

 ** มีปัญหาการใช้งานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 090 972 4150 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 9:00 – 15:00 น.) ** 

เปิดทดลองใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563 

จุดประสงค์ในช่วงเปิดให้ทดลองใช้ระบบ คือ

  • ให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและรู้จักฟังก์ชั้นต่าง ๆ ในการใช้ระบบก่อนเรียนจริง 
  • แก้ปัญหาทางเทคนิดต่าง ๆ ในการเข้าใช้ระบบ

ระดับอนุบาล

    นักเรียนอนุบาล เข้าทดสอบการใช้งาน 1 อย่าง คือ การเข้าใช้ Zoom  โดยดูวิธีและตารางการเข้าใช้ Zoom ตามข้อมูลด้านล่าง

 

ระดับประถม

นักเรียนระดับประถม เข้าทดสอบการใช้งาน 2 อย่าง คือ

        1. นักเรียนสามารถเข้า Google Classroom ได้ และทำกิจกรรมสั้น ๆ ที่กำหนดใน Google Classroom   

        2. นักเรียนเข้าโปรแกรม Zoom เพื่อพบคุณครู โดยครูจะแนะนำการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ใน Zoom 

 

การเข้าระบบ

1. Google Classroom (เป็นระบบหลักในการเข้าเรียนของนักเรียนประถม)

ขั้นตอนการเข้า ห้องเรียน Google Classroom

  • ดูวีดีโอตัวอย่างการเข้าและการทำกิจกรรมใน Google Classroom คลิกที่นี่
  • เข้าผ่านหน้า เว็บไซต์ https://classroom.google.com หรือ Google Classroom App แล้ว ใส่อีเมล์ gmail ที่นักเรียนได้สมัครไว้
  • เลือก "เข้าร่วมชั้นเรียน" โดยกรอกรหัสชั้นเรียนจากตารางด้านล่าง
  • รหัสเข้าชั้นเรียน (เลือกตามระดับชั้นของนักเรียน)
ระดับชั้น รหัสเข้าชั้นเรียน
ประถม 1 6mgznt5
ประถม 2 joyv2i2
ประถม 3 ibmahx6
ประถม 4 glsms4o
ประถม 5 w6l46pt
ประถม 6 pjfbzgv

 

2. Zoom (ใช้เมื่อมีการสอนสด ตามที่ครูแจ้งนัดใน Google Classroom ในระดับชั้นประถม หรือ ตารางสอนในระดับชั้นอนุบาล)

ตาราง Zoom Meeting

 ** ให้นักเรียนเลือกเข้า 1 ช่วงเวลา จากตารางด้านล่างในช่วงเวลาที่กำหนด นักเรียนจะพบกับคุณครูที่จะมาอธิบายวิธีการใช้งาน Zoom เบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเรียนการสอนจริง

วันที่ ช่วงเวลา
วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 63 10:00 - 10:30,   11:00 - 11:30,   14:00 - 14:30
วันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 10:00 - 10:30,   11:00 - 11:30,   14:00 - 14:30
วันพุธที่ 20 พ.ค. 63 10:00 - 10:30,   11:00 - 11:30,   14:00 - 14:30
วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 63  10:00 - 10:30,   11:00 - 11:30,   14:00 - 14:30
วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63 10:00 - 10:30,   11:00 - 11:30,   14:00 - 14:30

วิธีเข้า Zoom

วิธีที่ 1

   1. click ที่ลิงค์ Join Zoom Meeting ด้านล่าง

https://us04web.zoom.us/j/5488160401?pwd=cFRvT1RHTDdkelNHYk1sSjJPR1BmZz09

 

วิธีที่ 2

1. เข้าหน้าเว็บ https://zoom.us/join หรือ  Zoom App

2. ใส่ Meeting ID และ Password

       Meeting ID: 548 816 0401

       Password: 6B4yBs

 

 

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับ  คลิกอ่านคู่มือด้านล่าง  

                 คู่มือ Google Classroom                         คู่มือ Zoom