เนื้อหา

รหัสเข้าชั้นเรียนออนไลน์

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  “อยู่ที่บ้าน..ก็เรียนได้”

รหัสเข้าชั้นเรียนออนไลน์

 

 

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับนักเรียนประถม คลิกอ่านคู่มือด้านล่าง  

                 คู่มือ Google Classroom                         คู่มือ Zoom