เนื้อหา

การเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา พร้อมสอนออนไลน์ “อยู่ที่บ้าน..ก็เรียนได้”

 

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดเรียนภาคต้นไปเป็นวันที่ 1กรกฎาคม 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาได้จัดเตรียมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยแนวคิด “อยู่ที่บ้าน..ก็เรียนรู้ได้” ซึ่งการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้เด็กๆ ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้เรียนรู้กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมเสริมทักษะ ตลอดจน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามวิถีของลูกผ่องสุวรรณฯ โดยใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในช่วงที่มีการเลื่อนเปิดเรียนนี้

การเรียนรู้ในระดับอนุบาล จะใช้วิธีการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านการอัพโหลดไฟล์หรือลิงค์ ที่เวปไซด์โรงเรียน www.pongsuwan.org 

การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา จะใช้วิธีการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน

1. ระบบ Google Classroom ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้จากคลิปวิดีโอ ทำใบงานแล้วส่งใบงานกลับมาให้ครูตรวจเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งคุณครูสามารถเก็บใบงานของนักเรียนไว้เป็นข้อมูลได้ 

2. โปรแกรม Zoom สำหรับการสื่อสารสดระหว่างครูและนักเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน

ทั้งนี้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคิดที่ว่า "อยู่ที่บ้าน ... ก็เรียนรู้ได้" เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในอนาคต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน

 

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถศึกษาวิธีการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

การเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนอนุบาล

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับนักเรียนประถม คลิกอ่านคู่มือด้านล่าง  

                 คู่มือ Google Classroom                         คู่มือ Zoom

** มีปัญหาการใช้งานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 090 972 4150 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 9:00 – 15:00 น.) **