มอบยาสามัญประจำบ้านช่วยประชาชนประเทศศรีลังกา

       คณะนักเรียนและครูโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ได้ร่วมจัดหายาสามัญประจำบ้านส่งไปช่วยประชาชนประเทศศรีลังกา โดยวัดพระราม 9 เป็นตัวแทนนำไปมอบให้ที่ประเทศศรีลังกา

 
 

  

 

    

 

 

 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events มอบยาสามัญประจำบ้านช่วยประชาชนประเทศศรีลังกา