ถวายเทียนพรรษา

 เนื่องในวันเข้าพรรษา ตัวแทนนักเรียนได้นำเทียนจำนำพรรษาพร้อมปัจจัยไปถวายวัด เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมของพุทธศาสนา ดังนี้

   **วัดปัญญานันทาราม จำนวน 40,000 บาท
   **วัดสายไหม จำนวน 27,160 บาท
 
 

  

 

    

 

 

 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events ถวายเทียนพรรษา