สาธารณสุขเทศบาลเมืองลำสามแก้วให้บริการป้องกันยุงลาย

   

         วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ฝ่ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำสามแก้ว มาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

         และมอบทรายอะเบท และโลชั่นทากันยุงให้ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

คุณอยู่ที่: Home News and Events สาธารณสุขเทศบาลเมืองลำสามแก้วให้บริการป้องกันยุงลาย