การประชุมผู้ปกครองเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2565 ภาคเรียนที่1

ข้อมูลจากการประชุมผู้ปกครองเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2565 ภาคเรียนที่1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom และ YouTube Live

 

หมายเหตุ
ตารางสอนปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 จะลงในเวปไซต์โรงเรียน หรือตรวจสอบผ่าน แอบพลิเคชั่น School Bright ได้ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

 
 
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events การประชุมผู้ปกครองเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2565 ภาคเรียนที่1