การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียนแบบ On-Site

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน
เรื่อง การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียนแบบ On-Site
 
   ขอเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อรับทราบมาตรการ แนวทางการเปิดเรียนแบบ On-site ของภาคเรียนที่ 2/2564 
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom (รองรับได้ 300 คน ผู้ที่เข้าผ่าน Zoom สามารถเปิดไมค์เพื่อถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้)
         Meeting ID: 883 881 4167
         Invite Link: https://us02web.zoom.us/my/pongsuwan
 
หากผู้เข้าZoom เต็มจำนวนที่กำหนดแล้ว ขอให้ท่านเข้าผ่าน Youtube Live (การถามคำถามจะผ่านการพิมพ์ทางช่องทาง chat) โดยลิงค์ของ  YouTube Live จะแจ้งผ่าน SchoolBright ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.45 น.
คุณอยู่ที่: Home News and Events การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียนแบบ On-Site