การสำรวจการฉีดวัคซีนของสมาชิกในบ้าน

การสำรวจการฉีดวัคซีนของสมาชิกในบ้านของนักเรียน         
 
 
            ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางราชการกำหนดให้โรงเรียนต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของสมาชิกในบ้านนักเรียน ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อนักเรียนต้องมาโรงเรียน
            จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของสมาชิกในบ้านผ่านลิงค์ google form ด้านล่าง ภายในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events การสำรวจการฉีดวัคซีนของสมาชิกในบ้าน