การสำรวจความประสงค์รูปแบบการเรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การสำรวจความประสงค์รูปแบบการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรียนท่านผู้ปกครอง 
 
              เนื่องจากทางโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  และรายงานต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการกรมควบคุมโรคจังหวัด เกี่ยวกับการเปิดเรียนของโรงเรียน จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ปกครองแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับรูปแบบในการเรียนของบุตรหลานของท่านในเดือนพฤศจิกายน ภายในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ตามแบบสำรวจด้านล่าง
 
รายละเอียดแผนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 มี ดังนี้
 
1. โรงเรียนกำลังทำเรื่องขอเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการกรมควบคุมโรคจังหวัด
2. แผนในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2  ที่ดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข มีดังนี้
     2.1 การเปิดเรียนเดือนพฤศจิกายน
           ระดับอนุบาล  มาเรียนที่โรงเรียน เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่มาก
           ระดับประถม  มาเรียนที่โรงเรียน 3 วัน  + เรียนออนไลน์ 2 วัน               
                *ชั้น ป.1,3,5 เรียน จันทร์,พุธ,ศุกร์ (มาเรียนที่โรงเรียน) อังคาร,พฤหัส (เรียนออนไลน์)
               *ชั้นป. 2,4,6  เรียน อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์ (มาเรียนที่โรงเรียน) พุธ,ศุกร์ (เรียนออนไลน์)
 
           กรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะให้นักเรียนเรียนที่บ้านทุกวัน นักเรียนจะได้เรียนออนไลน์ตามวันที่โรงเรียนสอน ส่วนวันที่ไม่ได้สอนออนไลน์จะได้เอกสาร/ใบงานเพื่อทำอยู่ที่บ้านเอง
 
     2.2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถ้าการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด 19 ลดลง  โรงเรียนจะเปิดสอนที่โรงเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น
 
 

 
คุณอยู่ที่: Home News and Events การสำรวจความประสงค์รูปแบบการเรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564