การสำรวจความประสงค์ในการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับนักเรียน

การสำรวจความประสงค์ในการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับนักเรียน

           เนื่องจากขณะนี้ภาครัฐมีนโยบายที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ทางโรงเรียนจึงขอสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองว่า ท่านมีความประสงค์จะให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ โดยตอบแบบสำรวจที่ลิงค์ต่อไปนี้ คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ
 
 
 

 
คุณอยู่ที่: Home News and Events การสำรวจความประสงค์ในการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับนักเรียน