รับมอบหน้ากากอนามัย เจลและแอลกอฮอล์ล้างมือจาก อบจ. ปทุมธานี

                 "รับมอบหน้ากากอนามัย เจลและแอลกอฮอล์ล้างมือจาก อบจ. ปทุมธานี"                                      

               
 
 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำหน้ากากอนามัย เจลและแอลกอฮอล์ล้างมือ มามอบให้โรงเรียน โดยมีผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา เป็นผู้รับมอบ
 
 
 
  
      

 

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events รับมอบหน้ากากอนามัย เจลและแอลกอฮอล์ล้างมือจาก อบจ. ปทุมธานี