ข่าวการรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ผู้ปกครอง 2,000 บาท

เรื่อง ข่าวการรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ผู้ปกครอง 2,000 บาท                         

             ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข่าวเรื่องเงินช่วยเหลือจะโอนมาให้โรงเรียนระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2564 ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบว่า ขณะนี้เงินดังกล่าวกำลังอยู่ในกระบวนการของทางราชการ (โดยปกติกระทรวงศึกษาธิการจะโอนเงินให้หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน (สช.) แล้วต้นสังกัดโอนเงินให้ศึกษาธิการจังหวัด แล้วศึกษาธิการจังหวัดจึงจะโอนเงินมาให้โรงเรียน)

           ขณะนี้โรงเรียนยังมิได้รับเงินตามโครงการดังกล่าว หากโรงเรียนได้รับเงินแล้ว จะแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น School Bright, การสอนออนไลน์ผ่าน Zoom, รวมถึงเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อให้ท่านผู้ปกครองมารับเงินช่วยเหลือฯ ดังกล่าว

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่โรงเรียน

ลงข้อมูล 1 ก.ย. 64

คุณอยู่ที่: Home News and Events ข่าวการรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ผู้ปกครอง 2,000 บาท