รับมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจาก "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ"

                 "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ"                                      

               เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตาม "โครงการรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ" โดยมีผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา เป็นผู้รับมอบ
 
  
      

 

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events รับมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจาก "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ"