การช่วยเหลือและสนับสนุนแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน

                 การช่วยเหลือและสนับสนุนแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน                           

                  ด้วย กสทช. มีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ราคา 79 บาท/เดือน จำนวน 2 เดือน (15 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2564) โดยโรงเรียนที่มีการสอนออนไลน์ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ดำเนินการขอรับการสนับสนุน จึงขอให้ท่านผู้ปกครองกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Google form ด้านล่าง เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564
 

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events การช่วยเหลือและสนับสนุนแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน