การรับนมไปดื่มที่บ้านช่วงเลื่อนเปิดภาคเรียน

ประชาสัมพันธ์

       นักเรียนสามารถมารับนมตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคนม ไปดื่มที่บ้านช่วงเลื่อนเปิดภาคเรียน  คนละ 24 กล่อง ได้ที่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. โดยขอให้นำถุงผ้ามาใส่นมด้วย

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events การรับนมไปดื่มที่บ้านช่วงเลื่อนเปิดภาคเรียน