โครงการ Q Canteen

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ได้รับรางวัลโครงการ Q Canteen โรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สามารถรับชมผ่าน เว็บไซต์  http://www.lokwannee.com/web2013/?p=408544และ https://drive.google.com/file/d/1a6uffbG6KK2G0B0BovB5Dajk4IE0HBHy/view

   

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events โครงการ Q Canteen