สื่อสารจากโรงเรียนฉบับ 2 การชี้แจงเรื่องการเปิดเรียนภาคต้น

การชี้แจงเรื่องการเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563

 

  • สื่อสารจากโรงเรียนฉบับ 2 การชี้แจงเรื่องการเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
  • มาตรการการป้องกันเชื้อโควิด -19 สำหรับนักเรียนที่ขึ้นรถตู้ คลิกที่นี่
  • วิธีการปฏิบัติตนเพื่อเข้าโรงเรียน  คลิกที่นี่
  • เส้นทางการเดินรถตู้ ที่วิ่งรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  คลิกที่นี่

 

 

ตารางสอน

คุณอยู่ที่: Home News and Events สื่อสารจากโรงเรียนฉบับ 2 การชี้แจงเรื่องการเปิดเรียนภาคต้น