ร่วมบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีสู้ภัยโควิค

ทางโรงเรียนได้นำรายได้สุทธิจากการจัดกิจกรรมจากการเรียนรู้ สู่การกุศล ในปีการศึกษาต่าง ๆ ร่วมบริจาคมูลนิธิรามาธิบดี ฯ สมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19  ดังนี้
 
 
  • ปี 2559  =  69,685 บาท
  • ปี 2560  =  57,350  บาท
  • ปี 2561  =  48,400  บาท
  • ปี 2562  =  40,960. บาท
        รวมยอดบริจาคช่วย Covid-19 โรงพยาบาลรามาธิบดี  = 216,395 บาท
 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events ร่วมบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีสู้ภัยโควิค