กิจกรรมวันแม่ ปี 2560(Mother's Day)

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / H.M.The Queen’s Birthday ในวันที่ 11/8/2560 ช่วงเช้าพิธีถวายพระพร และจัดฐานการเรียนรู้

 

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events กิจกรรมวันแม่ ปี 2560(Mother's Day)