วันวิทยาศาสตร์

9:00 - 12:00 น. สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 18 ส.ค. 60
วิทย์
Science Weekสัปดาห์วิทยาศาสตร์
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ