พิธีเทอดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

9:00 น. สถานที่:ลานอเนกประสงค์ 27 ก.ค. 60
 
Thai Language Dayพิธีเทอดพระเกียรติ
 
พิธีเทอดพระเกียรติรัชกาลที่ 10