**** พิธีเทอดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 **

9:00 น.      สถานที่:     ลานอเนกประสงค์ 24 ก.ค. 63
 
Rama10พิธีเทอดพระเกียรติ
 
พิธีเทอดพระเกียรติรัชกาลที่ 10