วันไหว้ครู

 

9:00 - 11:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  15 มิ.ย. 60

วันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครูและการมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว