*** วันไหว้ครู **

 

9:00 - 11:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่อง           สุวรรณวิทยา  30 ก.ค. 63

วันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครูและการมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว