9:00 น. สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  4 ธ.ค. 61
 

Mother's Day
วันพ่อแห่งชาติ
คณะครูและนักเรียนร่วมจัดพิธีเทอดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
และจัดฐานการเรียนรู้
 
8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 11 ธ.ค. 61
Hot

Author
เข้าค่ายลูกเสือ
 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง (ป.1-3)
8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 13 ธ.ค. 61

Author
การอยู่ค่ายยุวกาชาด
เข้าค่ายยุวกาชาด ของนักเรียนชั้น ป.1-3
8:00 - 12:00 น. สถานที่: ลานเอนกประสงค์ 26-27 ธ.ค. 61
ครอบครัว
เชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม
New Year 2014
กิจกรรมปีใหม่
26 ธ.ค.  การแสดงปีใหม่ระดับ อนุบาล และ ป.5-6
27 ธ.ค.  การแสดงปีใหม่ระดับ ป.1-4
 
8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 9-10 ม.ค. 62
Hot
 
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญตรี (ป.4) โท-เอก (ป.5-6)