9:00 น.      สถานที่:     ลานอเนกประสงค์ 24 ก.ค. 63
 
Rama10พิธีเทอดพระเกียรติ
 
พิธีเทอดพระเกียรติรัชกาลที่ 10
 

 

9:00 - 11:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่อง           สุวรรณวิทยา  30 ก.ค. 63

วันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครูและการมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว 

 

 

 

9:00 น.      สถานที่:โรงเรียนผ่อง        สุวรรณวิทยา  11 ส.ค. 63
 

Mother's Day
วันแม่แห่งชาติ
คณะครูและนักเรียนจัดพิธีเทอดพระเกียรติและทำบุญเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
 
 
 

 
 
9:00 น.      สถานที่:โรงเรียนผ่อง        สุวรรณวิทยา  12 ต.ค. 63
 

Anniversary of the Death of King Bhumibol
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
คณะครูและนักเรียนทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
 
 
 
 
 
 

 
 
9:00 น.      สถานที่:โรงเรียนผ่อง        สุวรรณวิทยา  22 ต.ค. 63
 

Anniversary of the Death of Rama5
วันปิยมหาราช
คณะครูและนักเรียนทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5