9:00 - 12:00 น.    8 พ.ย. 62
       

ภาษาไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับชั้นอนุบาล
จัดฐานการเรียนรู้
9:00 - 12:00 น.    11 พ.ย. 62
       

ภาษาไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับชั้นประถม
จัดฐานการเรียนรู้
9:00 - 9:30 น.    25 พ.ย. 62
       

ลูกเสือ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องวันมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน
วันมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 
 
9:00 - 15:00 น.    30 พ.ย. 62
       

วิชาการ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์

แข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี
 
9:00 - 15:00 น.    12-13 ธ.ค. 62
       

ลูกเสือ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ลูกเสือโท ป.5