9:00 - 12:00 น.    8 พ.ย. 62
       

ภาษาไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับชั้นอนุบาล
จัดฐานการเรียนรู้
9:00 - 12:00 น.    11 พ.ย. 62
       

ภาษาไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับชั้นประถม
จัดฐานการเรียนรู้
9:00 - 9:30 น.    25 พ.ย. 62
       

ลูกเสือ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องวันมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน
วันมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 
 
9:00 - 15:00 น.    30 พ.ย. 62
       

วิชาการ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์

แข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี
 
8:00 - 12:00 น. สถานที่: ลานเอนกประสงค์ 26-27 ธ.ค. 62
ครอบครัว
เชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม
New Year 2014
กิจกรรมปีใหม่
26 ธ.ค.  การแสดงปีใหม่ระดับ อนุบาล และ ป.5-6
27 ธ.ค.  การแสดงปีใหม่ระดับ ป.1-4