***** วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 **

9:00 น.      สถานที่:โรงเรียนผ่อง        สุวรรณวิทยา  12 ต.ค. 63
 

Anniversary of the Death of King Bhumibol
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
คณะครูและนักเรียนทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คุณอยู่ที่: Home Accounting ข้อมูลเผยแพร่ ***** วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 **