เตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์ช่วงวันที่ 1-11 มิถุนายน

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา “อยู่ที่บ้าน..ก็เรียนได้”

 

การเรียนรู้ในระดับอนุบาลและประถม 1 จะใช้วิธีการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน

1. การอัพโหลดไฟล์หรือลิงค์ ที่เว็บไซด์โรงเรียน www.pongsuwan.org วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

2. การสอนสดผ่าน Zoom โดยสามามารถดูตารางสอนสด ที่เว็บไซด์โรงเรียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

 

 

การเรียนรู้ในระดับประถม 2-6 จะใช้วิธีการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน

1. ระบบ Google Classroom ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้จากคลิปวิดีโอ ทำใบงาน ถาม-ตอบปัญหาในบทเรียน แล้วส่งใบงานกลับมาให้ครูตรวจเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งคุณครูสามารถเก็บใบงานของนักเรียนไว้เป็นข้อมูลได้ โดยนักเรียนจะได้ รหัสเข้าห้องเรียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564  ที่เว็บไซด์โรงเรียน www.pongsuwan.org 

2. โปรแกรม Zoom สำหรับการสอนสดระหว่างครูและนักเรียน โดยดูตารางสอนสด ที่เว็บไซด์โรงเรียน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

 

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถศึกษาวิธีการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับนักเรียนประถม คลิกอ่านคู่มือด้านล่าง  

                 คู่มือ Google Classroom (สำหรับนักเรียนประถม)

                         คู่มือ Zoom (สำหรับนักเรียนอนุบาล และ ประถม)  

** มีปัญหาการใช้งานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 090 972 4150 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 9:00 – 15:00 น.) **