เทคนิคการเลี้ยงและพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัยสำหรับพ่อแม่

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ได้รวบรวมเทคนิคการเลี้ยงและพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัย สำหรับพ่อแม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คู่มือสำหรับพ่อแม่ ตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี (http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123052.pdf)

 

2. คู่มือสำหรับพ่อแม่ ตอน เด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี (http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123112.pdf)

 

3. คู่มือสำหรับพ่อแม่ ตอน เด็กวัยเรียน 6-12 ปี (http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123138.pdf)

 

4. คู่มือสำหรับพ่อแม่ ตอน วัยรุ่น ไม่ยากอย่างที่คิด (http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123155.pdf)