สมองลูกเรียนรู้ได้แม้ยามหลับ

นักวิจัยชี้ … สมองลูกเรียนรู้ได้แม้ยามหลับ

เพราะสมองของลูกไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน งานวิจัยเผยกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เด็กมีการเรียนรู้และจดจำที่ดี นอกจากในช่วงกลางวันที่คุณพ่อคุณแม่จะปล่อยให้ลูกเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวแล้ว สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ “การนอนหลับอย่างเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน” และการได้รับเวย์โปรตีน “แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” จากนมแม่ ที่ให้กรดอะมิโนจำเป็นชื่อ “ทริปโตเฟน ที่ช่วยสร้างสารเซโรโทนิน ซึ่งมีส่วนช่วยในควบคุมการนอนหลับ โดยร่นระยะเวาลานอน ให้หลับเร็วขึ้น1

“การนอนหลับ” ของลูกน้อยไม่ใช่แค่การพักผ่อนทั่วไปเหมือนผู้ใหญ่ แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สมองของลูกเก็บประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน บันทึกไว้เป็นความทรงจำระยะยาว ทำให้เด็กสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นด้วย มีงานวิจัยจากต่างประเทศพบว่า คลื่นสมองของลูกน้อยระหว่างตื่นนอนและยามหลับมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก โดยสมองของเด็กจะตื่นตัวและพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลาแม้ยามหลับ นักวิจัยได้ทำการวัดคลื่นสมองของลูกน้อยวัย 10 – 20 สัปดาห์ ระหว่างนอนหลับพบว่า คลื่นสมองจะไม่อยู่นิ่งเลย หากเป็นการนอนหลับในช่วงกลางวัน ภายในครึ่งชั่วโมงลูกน้อยจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายเฉลี่ยแล้ว 10.5 นาที และหากเป็นช่วงกลางคืน ลูกน้อยจะเคลื่อนไหวถึง 24.4 นาทีเลยทีเดียว

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การนอนหลับของลูกน้อย เป็นการนอนหลับที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในเวลาตื่น คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจเรื่องการเตรียมสภาพแวดล้อม และโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้สมองลูกได้รับสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่า ลูกน้อยแรกเกิดมักจะมีการตื่นบ่อย ทุกๆ 20 นาที ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถลดการตื่นบ่อย เพิ่มการนอนหลับให้นานขึ้นได้ เพียงแค่ให้ลูกได้ทานนมแม่นานขึ้นก่อนนอนนั่นเอง เพราะนมแม่มี แอลฟา-แล็คตัลบูมิน ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่ให้กรดอะมิโนจำเป็น ชื่อ “ทริปโตเฟน” ที่ช่วยสร้างสารเซโรโทนิน ซึ่งมีส่วนช่วยในควบคุมการนอนหลับ โดยร่นระยะเวลานอน ให้หลับเร็วขึ้น2

มีงานวิจัยศึกษาของ Cubero, et. Al. พบว่า เด็กที่ทานนมแม่จะมีการหลับได้ดีกว่า เนื่องจากนมแม่มีระดับทริปโตเฟนในช่วงกลางคืนสูงกว่าในช่วงกลางวัน ขณะที่เด็กกินนมผสมจะใช้เวลากว่าจะหลับนานกว่า นอกจากนี้ American Journal of Clinical Nutrition ยังเคยตีพิมพ์ด้วยว่า จากการศึกษาการทำงานของแอลฟา-แล็คตัลบูมินในผู้ใหญ่ พบว่า แอลฟา-แล็คตัลบูมิน สามารถช่วยเรื่องความจำ และลดปัญหาการนอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Tips สารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสมองไวลูกน้อย

ดีเอชเอ ลูทีน โคลีน: เป็นสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างการทำงานของสมอง เด็กๆ จึงควรได้รับสารอาหารเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการทำงานของสมอง

แอลฟา-แล็คตัลบูมิน: เป็นโปรตีนคุณภาพสูง พบในน้ำนมแม่ ย่อยง่าย และให้กรดอะมิโนจำเป็น ที่ช่วยในการเจริญเติบโตและพัฒนาสมอง ซึ่ง “ทริบโตเฟน” เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นที่เป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท คือ “เซราโตนิน” ซึ่งช่วยในการควบคุมการนอนหลับ และกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญา เมื่อร่างกายได้รับแอลฟา-แล็คตัลบูมินเข้าไป จะให้กรดอะมิโนชื่อ ทริบโตเฟน เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นที่ ช่วยในการนอน โดยร่นระยะเวาลานอน ให้หลับเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีสารอาหารอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับสมองอีก ได้แก่ ไอโอดีนและธาตุเหล็ก เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า สมองลูกต้องการการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม และการได้รับสารอาหารที่หลากหลาย คุณแม่ควรเน้นสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น แอลฟา-แล็คตัลบูมิน ดีเอชเอ โคลีน ลูทีน เพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานและพัฒนาการของสมองลูก ให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้ลูกพร้อมรับและก้าวไวทันโลก

————————————————————-
1 Steiberg LA, O’Connell NC, Hatch TF, Picciano MF, Birch LL. Tryptophan intakes influences infants’ sleep latency 1992. J. Nutr: 122(9); 1781-91

 

2 J. Cubero1, V. Valero1, J. Sánchez2, M. Rivero3, H. Parvez1, A. B. Rodríguez1 & C. Barriga, The circadian rhythm of tryptophan in breast milk affects the rhythms of 6-sulfatoxymelatonin and sleep in newborn 2005

 

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries