วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

กิจกรรมกีฬาสีประจำปี พ.ศ.2565

 

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

 

 

ภาพวันทำบุญครบรอบ ๕ ทศวรรษโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕