8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 11 ธ.ค. 61
Hot

Author
เข้าค่ายลูกเสือ
 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง (ป.1-3)

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสี2561 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

 

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องด้วยวันวิทยาศาสตร์  โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ในแต่ละห้อง ด้วยในรูปแบบ STAM

 

8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 13 ธ.ค. 61

Author
การอยู่ค่ายยุวกาชาด
เข้าค่ายยุวกาชาด ของนักเรียนชั้น ป.1-3

วันที่10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ เวลา 10.00น.จัดให้มีกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์