กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566