กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิปวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=e0inu4k9st0&t=1s