วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ๒๗ มกราคม โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา