ทำบุญครบรอบ ๕ ทศวรรษโรงเรียน

ภาพวันทำบุญครบรอบ ๕ ทศวรรษโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕