เข้ากลุ่มนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศการเข้ากลุ่มนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2565