กิจกรรมจิตอาสา

โรงเรียนผ่องสุวรรณจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยนักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ บริเวณรอบโรงเรียนได้แก่ วัดสายไหม ถนนรอบโรงเรียน เอ็มที และบริเวณโรงเรียน