***** วันแม่แห่งชาติ **

9:00 น.      สถานที่:โรงเรียนผ่อง        สุวรรณวิทยา  11 ส.ค. 63
 

Mother's Day
วันแม่แห่งชาติ
คณะครูและนักเรียนจัดพิธีเทอดพระเกียรติและทำบุญเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง