กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส Christmas Day ในวันที่่ 25 ธันวาคม 2562