9:00 - 12:00 น.    6-7 ก.พ. 63
       

นันทนาการ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกิจกรรมจากการเรียนรู้ สู่การกุศล

6 ก.พ. ระดับ  อนุบาล 2 ประถม 3,4,5
7 ก.พ. ระดับ  อนุบาล1,3ประถม 1,2,6
 

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ระดับชั้น อนุบาล2 ประถม 3,4,5

7 ก.พ. ระดับ  อนุบาล1,3ประถม 1,2,6