9:00 - 15:00 น.    16-17 ธ.ค. 62
       

ลูกเสือ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ลูกเสือตรี ป.4